Schule/Institut/Verlag/Sonstiges …

Inge Elferink: Rijksuniversieit Groningen/NHL Stenden Hogeschool
Fred Sikkens: Vechtdal College

Eva Goede: CSG Bogerman

Kategorie

  • Materialien/Aktivitäten/Projekte
  • Didaktik

Ziel des Workshops

Docenten kennis laten maken met theorieën over motiverend talenonderwijs en differentiatie binnen de mvt en inzicht verschaffen in praktische voorbeelden, do’s en dont’s, voor de dagelijkse lespraktijk.

Inhaltbeschreibung des Workshops

De motivatie van leerlingen verhogen door het ontwikkelen van een gedifferentieerde, uitdagende en taakgerichte lesopzet door de professionele leergemeenschap (PLG) Duits en Frans van het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord. Vorig jaar nam een nieuwe lichting docenten deel aan deze PLG met extra aandacht voor het leerproces van individuele leerlingen en toetsing/evaluatie. Na een korte inleiding lichten twee docenten hun persoonlijke parcours via de door hen ontwikkelde materialen en vertellen zij over hun ervaringen.

Präsentationsform

Hörshop

Zielsprache

Deutsch: Tineke Bremer, Fred Sikkens
Niederländisch: Inge Elferink

Zielgruppe

  • Havo/VWO Onderbouw
  • Havo/VWO Bovenbouw