Schule/Institut/Verlag/Sonstiges …

NHL Hogeschool /Rijksuniversiteit Groningen

Kategorie

  • Materialien, Aktivitäten, Projekte
  • Didaktik

Ziel des Workshops

Docenten kennis laten maken met theorieën over motiverend talenonderwijs en differentiatie binnen de mvt en inzicht verschaffen in praktische voorbeelden, do’s en dont’s, voor de dagelijkse lespraktijk in de onderbouw

Inhaltbeschreibung des Workshops

In 2015 hebben de NHL Hogeschool en de RUG een professionele leergemeenschap voor docenten Duits en Frans opgericht.

Het doel? De motivatie van havo 2 leerlingen verhogen. Hoe? Door het ontwikkelen van een praktisch haalbare, gedifferentieerde, uitdagende en taakgerichte lesopzet.

We lichten het parcours van zes docenten Duits toe aan de hand van concreet lesmateriaal. Enkele docenten vertellen over hun ervaringen vanuit de dagelijkse lespraktijk.

Präsentationsform

Hörshop

Zielsprache

Niederländisch

Zielgruppe

  • VMBO Onderbouw
  • Havo/VWO Onderbouw